Contador De Palabras

Contador de palabras: co contador de caracteres podes aprender o número de palabras e caracteres do texto que introduciu en directo.